Click here for English
 
 

Добре дошли в "Дзен будистки орден на Су Юн"
 
Ven. Master Hsu Yun Великия Достопочтен учител Су Юн
Hsu Yun Chan Yuen
ЛАЕЩОТО КУЧЕ
Преминахме отвъд предела заради
        самото забавление
и нямахме нужда от повече вино –
от пропастта ни се усмихваха цветя,
край реката растяха сияйни върби,
сред ръмящия дъжд скрит бе застинал
        дим от селски комини,
вятърът бе крехък, а тревата прохладна.
Лай на куче, долетял от шубрака, ни сепна –
то ни известяваше, че учителят знае.

 
Опит

Седмият Свят на Чан Будизма

ПУСТ ОБЛАК: НАСТАВЛЕНИЯТА НА СУ ЮН
(ПО СПОМЕНИТЕ И БЕЛЕЖКИТЕ НА ДЖУ ДИН ШАКЯ)
ОТ
МИНГ ЗЕН (ЧУАН ЯН) ШАКЯ
И
УПАСАКА РИЧАРД ЧОНГ

 
Нашата цел

Дзен будистки орден на Су Юн" (ДБОСЮ) е основан, за да разпространява учението на Достопочтения наставник Су Юн - най-прочутия китайски дзен учител на XX век. Свещениците на Ордена принадлежат към Махаяна линията на Южната школа, водеща началото си от Уей Ненг, Шести (и последен) Патриарх на Дзен.
 
ДБОСЮ не е свързан с "Фа Лун Гонг" или други групи, поставени извън закона в Китай.

 

 
"Вратите на нашия храм са винаги отворени
и виртуалните благовония горят..."
 
            - Чуан Джи Шакя, Предстоятел на ОСЮ

 

Venerable Master Jy Din Shakya

 
Духовенство на ДБОСЮ
Снимки и кратки биографии на духовните наставници и свещеници от Ордена
 

Greek Website     German Website     Russian Website     Bulgarian Website     French Website
Chinese Website
Spanish Website
English Website
Romanian Website
Portuguese Website
Italian Website

 
Последна актуализация: 11-07-2004
©2002-2004 Дзен будистки орден на Су Юн
съобщение: FaGeng