Hsu Yun Chan Yuen
虚云首页  §  返回虚云诗语  §  图片索引
虚云大师
 

杂 咏
 

休论前後劫。不落有无家。

处处澄潭月。时时觉地花。

琴弹无字曲。步踏白牛车。

撒手无遮障。坐上宝莲花。

 

 

 

 

 

 

 

  返回虚云诗语
 
星期一 2003 07 31
虚 云 禅 宗
Email for Information